Power BI

HR Dashboard

Maj 2023
CREASITE

HR Dashboard

HR Dasboard to must have w każdym dziale HR, który chce być działem opartym na danych z konkretną argumentacją biznesową.
Dzięki temu rozwiązaniu dane dostępne są od ręki, raportowanie przestaje korzyć się ze skomplikowanym procesem gromadzenia danych, a z przyjemnym przyglądaniu się postępom w kluczowych wskaźnikach.

Główne korzyści z wdrożenia:
- automatyzacja procesu raportowania,
- rewizja procesów HR i ich optymalizacja,
- monitorowanie postępów działań HR, szybkie reagowanie w oparciu o dane,
- popularyzacja danych w organizacji, w zespole HR jak i wśród kadry zarządzającej,
- budowa silnej pozycji HR jako mierzalnego i pewnego swoich działań.

  • Narzędzie: Microsoft Power BI
  • Możliwość wdrożenia w dowolnym narzędziu BI
VIEW
CLOSE